STRATEGI
Kartlegge markedet, bruke markedsinformasjon og utarbeide strategiplaner.
DESIGN OG PROFIL
Profilen skal gjenspeile og underbygge selskapets eller merkets posisjonering og verdier.
MARKEDSMATERIELL
Utvikling av all form for markedsmateriell, alt fra plakater og brosjyrer, visittkort, brevark og konvolutter.
RÅDGIVNING
Rådginving for utenlandske virksomheter som skal etablere seg i Norge.
WEB
Utarbeide websider ut fra brukervennlighet, og å publisere nyheter jevnlig.
Stacks Image 28
Stacks Image 32
Stacks Image 51
Stacks Image 40
Stacks Image 38